Integrált irányítási rendszer politikánk

A PFM Zrt. azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a hazai piacon korszerű, magas színvonalú szolgáltatással elégítse ki partnerei (vevői) igényeit. E cél elérése érdekében integrált irányítási politikánkban kiemelten kezeljük:

  • - a partnerek és vevői igényeinek teljes körű kielégítése, vevő megtartása pontos és megbízható munkával,
  • - jogszabályok megismerése és a vonatkozó követelmények teljesítése, - a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges termékek beszerzésénél a jó minőséget helyezzük előtérbe,
  • - külön gondot fordítunk a beszállítók kiválasztására és ellenőrzésére,
  • - jelentős hangsúlyt helyezünk munkatársaink szakmai színvonalának megőrzésére, szaktudásuk folyamatos bővítésére, ezzel együtt a minőség és környezettudatosság fejlesztése,
  • - a komplex kiemelkedő minőségű szolgáltatások biztosításával a vevők megelégedettségének elnyerésére és megtartására törekszünk

A cégvezetés a kitűzött cél megvalósítása érdekében elkötelezi magát, és aktív szerepet vállal az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ ISO 45001:2018, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 50001:2018, MSZ EN ISO 27001:2014 szabványok követelményeinek megfelelő minőségirányítási, munkaegészség és biztonság irányítási, energiairányítási és információbiztonság irányítási rendszerek kiépítésére, működtetésére, független fél által történő tanúsíttatására, és ezt az elkötelezettséget a társaságnál dolgozó minden munkatársától elvárja.

A cégvezetés a működés során a minőséget, a munkaegészség és biztonságot, az energiahatékony, környezettudatos működést és az információbiztonsági követelmények maradéktalan betartását tekinti meghatározónak, a szolgáltatás minden fázisában és az ezzel összefüggő valamennyi tevékenységében.

A rendszer működésének célja, hogy a szervezet a szolgáltatásait a vevők, és alvállalkozók felé a hatályos jogszabályoknak megfelelve, a társadalom követelményei szerinti magas szakmai színvonalon teljesítse.

Az integrált irányítási rendszer bevezetése, fenntartása és folyamatos fejlesztése elősegíti a vállalkozás hosszú távú, gazdaságos működését, és a vevők igényeinek maximálisan megfelelő egyenletesen jó minőségű szolgáltatások kialakítását.

A rendszer működésének hatékonyságát és a vevők megelégedettségét folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük, és - ha szükséges – megtesszük a helyesbítő intézkedéseket, ezzel is biztosítva a rendszer folyamatos továbbfejlesztését.

Budapest, 2020. 06. 01.

Kis-Szölgyémi Ferenc sk.
Vezérigazgató